Close

Right to Information- Gram Panchayat – Janpad Panchayat Ichhawar

S No LGD Code Gram Panchayat Link S No LGD Code Gram Panchayat Link
1 149164 ABIDABAD 40 300239 KALYANPURA DHAKAD
2 149165 ALIPUR 41 149202 KANERIYA PDF(324 KB)
3 149168 AMLAHA PDF(322 KB) 42 149203 KANKAD KHEDA
4 149166 AMLA NOABAD 43 149204 KHAJURIYA DHENGI
5 149167 AMLA RAMJIPURA 44 149205 KHERI
6 149169 ARYA (ARIYA) 45 149206 KUDI
7 149170 BALONDIYA PDF(326 KB) 46 149207 KUNDIKHAL
8 149171 BARKHEDA KURMI 47 149208 LALIYA KHEDI
9 149174 BAWADIYACHOR ALIAS SHAHARYAPUR 48 149209 LASUDIYA KANGAR
10 149172 BAWADIYA GUSAIN 49 149210 LAU KHEDI
11 149173 BAWADIYA NOWABAD 50 149211 LOHA PATHAR
12 149175 BHADA KHEDI 51 149212 MOHANPUR LENDI
13 149176 BHANU KHADI 52 149213 MOLGA
14 149177 BISHAN KHEDI 53 300240 MOYA PANI
15 149178 BORDI KALAN 54 149214 MUNDLA
16 149179 BRIJIS NAGAR PDF(508 KB) 55 149215 MUWADA
17 149180 CHAINPURA 56 149216 NADAN
18 149181 CHHAPARI TALLUK 57 149217 NAGLI
19 149182 DHABLA MATA 58 149218 NARSINGH KHEDA
20 149183 DHABLA RAI 59 149219 NAYAPURA
21 300241 DHAI KHEDA 60 149220 NILBAD
22 149184 DHAMANDA 61 149221 NIPANIYA
23 149185 DIWADIYA 62 149222 PAL KHEDI
24 149186 DOLATPUR 63 149223 PANGRA KHATI
25 149187 DUDLAI 64 300234 PATARIYA SIDHA
26 149188 DURGPURA 65 149225 RAMDASI
27 149189 FANGIYA 66 300242 RAMGARH PDF(322 KB)
28 149190 GADIYA 67 149224 RAM NAGAR PDF(322 KB)
29 149191 GAJI KHEDI 68 300238 RUGANATHPURA
30 149192 GAU KHEDI 69 149226 SARAS
31 149193 GOLU KHEDI 70 149227 SATPIPALIYA
32 149194 GURADI 71 149228 SEMLI JADID
33 149195 HALIYA KHEDI 72 300235 SHAHPURA
34 149196 IT KHEDA PDF(323 KB) 73 149229 SIRADI PDF(328 KB)
35 149197 JAMLI 74 149230 SOHAN KHEDA PDF(326 KB)
36 149198 JAMONIYA FATEHPUR 75 149231 TORANIYA
37 149199 JAMONIYA HATESINGH 76 149232 UMAR KHAL
38 149200 JHALKI 77 149233 VEERPUR DAM (LAWA KHADI)
39 149201 KALAPIPAL