बंद करे

निर्वाचन क्षेत्र

 

निर्वाचन क्षेत्र
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र – 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – 4 मतदान केंद्र – 1238
विदिशा – 18 बुदनी – 156 363 डाउनलोड(79 KB)
विदिशा – 18 इछावर – 158 275 डाउनलोड(74 KB)
भोपाल – 19 सीहोर – 159 265 डाउनलोड(72 KB)
देवास – 21 आष्टा – 157 335 डाउनलोड(79 KB)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मतदाता
विधानसभा का नाम पुरुष महिला अन्य कुल मतदाता
बुदनी-156 1,27,847 1,16,724 09 2,44,580
आष्टा-157 1,29,101 1,19,040 07 2,48,148
इछावर-158 1,04,544 94,825 02 1,99,371
सीहोर-159 1,01,058 93,437 08 1,94,503
कुल 4,62,550 4,24,026 26 8,86,602
संसदीय क्षेत्र अनुसार नक्शे
संसदीय क्षेत्र नक्शे
विदिशा – 18 डाउनलोड(104 KB)
भोपाल – 19 डाउनलोड(81 KB)
देवास – 21 डाउनलोड(98 KB)

 

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नक्शे
जिला विधानसभा क्षेत्र नक्शे
आष्टा,बुदनी,इछावर,सीहोर डाउनलोड(72 KB)